Vilkår Og Betingelser HolidayPhone

Læs vores købsvilkår inden du køber HolidayPhone til din rejse.

1. Generelle oplysninger om tjenesten

1.1 HolidayPhone ejet af SNSGAP International Services PVT LTD. ("HolidayPhone") tilbyder en tjeneste, der giver rejsende, som rejser udenlands, muligheden for at bruge deres mobiltelefon billigere i udlandet ("Tjenesten", som beskrevet i disse vilkår og betingelser, herefter "Vilkår og betingelser").

1.2 Disse Vilkår og Betingelser gælder for HolidayPhones levering af service til brugerne ("Brugere"). Ved sin bestilling, og brug af Tjenesten accepterer brugeren at overholde disse Vilkår og Betingelser. Bindende kontrakter opstår mellem parterne, når HolidayPhone via email, bekræfter Brugerens bestilling af Tjenesten på HolidayPhones hjemmeside. HolidayPhone give i forbindelse med en sådan bekræftelse oplysninger om tjenesten, herunder oplysninger om brugerens fortrydelsesret i henhold til vilkårene i fjernsalgsloven (2005: 59) ("Fjernsalgsloven").

1.3 Disse Vilkår og Betingelser kan uden forudgående varsel af HolidayPhone. For den Leverede Tjeneste gælder det dog, at det er de Vilkår og Betingelser som blev accepteret under bestillingen som gælder.

2. Leveringsvilkår

2.1 HolidayPhone leverer normalt bestilte produkter med prioriteret post 1-2 uger før den afrejsedato angivet ved bestilling, såfremt afrejsedatoen falder mere end to uger fra bestillingen. Tidligere leverancer kan normalt ikke forekomme, da taletidskort kun kan aktiveres en defineret tid før afrejsedatoen.

2.2 Hvis brugeren skal rejse inden for to uger fra at bestillingen er foretaget, leverer HolidayPhone altid produkterne med den næste postomdeling - normalt samme dag, hvis ordren er foretaget levende før klokken 17. CET, ellers sendes produkterne den følgende hverdag.

2.3 Hvis Brugeren ikke har modtaget produkterne i tide inden afrejse, skal Brugeren underrette HolidayPhone så hurtigt som muligt. HolidayPhone undersøger mulig forsinkelse for at sikre, at produkterne når Brugeren før afrejse. Hvis produktet ikke ankommer før afrejsen, tilbyder HolidayPhone leveringsgaranti: Hvis produkterne ikke kommer til brugeren med den sidste postomdeling før afrejse, og brugeren har informeret HolidayPhone omkring dette før afrejse, deaktiverre HolidayPhone det bestilte taletidskort, og refunderer det fulde beløb af det returnerede taletidskort og eventuelle hardware.

2.4 Eventuelle leveringsomkostninger er angivet på HolidayPhones bestillingsside. Levering af hardware foregår uden pap, så de kan sendes i et brev. Brugeren er ansvarlig for told, skatter og andre gebyrer, der gælder, når bestillingen leveres til udlandet.

3. HolidayPhones ansvar for Tjenesten

3.1 HolidayPhone forhandler taletidskort fra udenlandske teleudbydere og hardware der skal bruges med sådanne kort. HolidayPhone har ingen mulighed for at påvirke, fejlfinde eller fastsætte funktionaliteten af teleudbydernes netværk, eller andre omstændigheder uden for HolidayPhones kontrol. HolidayPhone ansvar for Tjenesten er derfor begrænset til det, der er angivet nedenfor.

3.2 Brugeren forpligter sig til at indberette eventuelle fejl i Tjenesten til HolidayPhone uden forsinkelse. Indberetninger om fejl, eller anmodninger om brug af Tjenesten, skal foretages til HolidayPhones kundeservice via email på support@holidayphone.se Fejl eller forespørgsler bliver besvaret under kundeservicens åbningstid. HolidayPhone bestræber sig på at besvare alle meddelelser om fejl eller anmodninger om brug af Tjenesten så hurtigt som muligt, efter betragtning af hvor meget sagen haster. Indberetning af fejl registreres af kundeservice, hvorefter HolidayPhone, så vidt muligt, forsøger at undersøge årsagen til fejlen. Fejl, der mistænkes for at være på grund af manglende funktionalitet i en udenlandsk teleudbyders netværk, håndteres i forhold til punkt 3.4 nedenfor. Hvis Brugeren eller HolidayPhone har mistanke om, at fejlen skyldes fejl på taletidskort eller hardware er brugeren forpligtet til at returnere dette til HolidayPhone til nærmere undersøgelse, i henhold til punkt 3.7 nedenfor.

3.3 HolidayPhone er ansvarlig for, at Brugeren modtager fejlfrie taletidskort og fejlfrie hardware. Ved fejl som betyder, at brugeren ikke kan bruge Tjenesten efter hensigten, og som vedrører fejl pà taletidskort og/eller hardware, tilbagebetaler HolidayPhone udgifterne for taletidskort kort og/eller hardware.

3.4 HolidayPhone er ikke ansvarlig for manglende funktionalitet af den udenlandske teleudbyders netværk. Brugeren opfordres til ved fejl, som kan antages at skyldes den manglende funktionalitet på det lokale netværk, først at rette kontakt til kundeservice ved den lokale teleudbyder, som brugerens taletidskort er tilknyttet. Hvis Brugeren ikke modtager hjælp fra den lokale teleudbyders kundeservice for at rette fejlen inden for en rimelig tid, kan Brugeren rapportere fejlen til HolidayPhone i henhold til punkt 3.2 ovenfor. HolidayPhone vil efter sådan en underretning, gøre alt hvad der er muligt for at løse problemet i samarbejde med den udenlandske teleudbyder. HolidayPhone kan ikke garantere, at fejlen kan afhjælpes inden for en rimelig tid. Hvis ikke, er Brugeren berettiget til en prisnedsættelse for den tid Tjenesten ikke kunne anvendes efter hensigten. Retten til en prisnedsættelse bortfalder såfremt fejrapportering er modtaget efter afslutningen af rejsen, fordi tjenesten derefter betragtes som opbrugt.

3.5 HolidayPhone er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i Tjenesten, der kan henføres til brugerens mobiltelefon; Brugerens danske teleudbyders netværk; eller kommunikation mellem den danske teleudbyders netværk og udvalgte udenlandske teleudbyderes netværk.

3.6 Brugeren opmærksomhed henledes på følgende specifikke begrænsninger for viderestilling af opkald fra Danmark, som er vigtige at have kendskab til:

SMS kan af tekniske årsager ikke viderestilles fra Danmark
HolidayPhone kan viderestille opkaldstrafik fra Danmark, men ikke SMS til Brugerens danske nummer. Hvis Brugeren sender en sms fra udlandet, kan modtageren dog besvare denne besked.

Vis nummer ved indgående opkald kan i nogle tilfælde ikke vises
Grundet tekniske årsager, kan det forekomme, at visning af nummeret ikke vises, eller det forkerte nummer vises.

Yderligere ringetoner kan forekomme, før opkaldet forbindes
Da Brugerens telefon viderestilles i to trin, kan det nogle gange tage lidt ekstra tid, inden det indgående opkald tilsluttes. Dette er bemærkes kun som om, at det vil tage et par ekstra ringesignaler, før Brugeren svarer.

Det er vigtigt at mobiltelefonen ikke er operatørlåst
Da Tjenesten er baseret på at Brugeren anvender et udenlandsk Taletidskort fra en anden operatør end sit normale, er det vigtigt, at mobiltelefonen Brugeren tager på rejsen ikke er operatørlåst.

3.7 Returnering af taletidskort og/eller hardware til HolidayPhone skal ske med brev eller pakke, ikke COD. HolidayPhone erstatter Brugeren for leveringsomkostningerne ved fejl i Tjenesten, som HolidayPhone er ansvarlig for i henhold til ovenstående. I tilfælde af returnering som følge af Brugen brug af fortrydelsesretten i overensstemmelse med punkt 4 nedenfor, skal Brugeren betale for leveringsomkostningerne.

4. Fortrydelsesret

4.1 Brugere der er forbrugere har i henhold til Fjernsalgsloven retten til at annullere sin bestilling af Tjenesten uden begrundelse, inden for fjorten (14) dage fra bestillingsdatoen. For at kunne udøve fortrydelsesretten, skal Brugeren skriftligt meddele HolidayPhone om sin hensigt om at udøve fortrydelsesretten med angivelse af bestillingsnummer.

4.2 Brugerens ret til annullering bortfalder, hvis Tjenesten er blevet leveret i fortrydelsesperioden med brugerens samtykke. For Tjenester, der kræver personlig registrering brugernavn og/eller aktivering, gælder fortrydelsesretten ikke for fra den dato, hvor tjenesten er registreret i brugerens navn eller Tjenesten aktiveres. Dette skyldes, at HolidayPhone ved aktivering af taletidskort betaler samtlige afgifter til den udenlandske teleudbyder, der ikke kan inddrives igen.

4.3 Fortrydelsesretten kræver også at Brugeren kan returnere taletidskort og/eller hardware i en væsentlig uændret stand. Dette gælder ikke, hvis produktet er blevet ødelagt eller ændret ved enhver foranstaltning, der har været nødvendigt at undersøge det, eller på grund af enhver omstændighed, der ikke kan henføres til Brugeren. Brugeren har ikke retten til at bryde enhver teknisk plombering til at foretage en sådan undersøgelse.

4.4 Ved udøvelsen af fortrydelsesretten skal Brugeren returnere taletidskort og/eller hardware tilbage til HolidayPhone på den måde, der er angivet i punkt 3.7 ovenfor. Brugeren vil være ansvarlig for leveringsomkostningerne. HolidayPhone refundere det betalte beløb til Brugeren så hurtigt som muligt, men ikke senere end tredive (30) dage fra Brugerens meddelelse om udøvelsen af fortrydelsesretten. HolidayPhone forbeholder sig retten til at opkræve op til 49kr for annullerings og kortbetalingsgebyrer i tilfælde af sådanne omkostninger.

5. Gebyrer og betaling

5.1 Gebyret for den specificerede Tjeneste angives fra tid til anden på HolidayPhones hjemmeside. Alle priser er inklusive moms. I indkøbskurven på hjemmesiden angives den samlede pris inklusive alle gebyrer og moms, forsendelsesgebyrer, og betalingsbetingelser afhængigt af den valgte forsendelsesmetode og betalingsmetode.

5.2 Efter betaling af Tjenesten med kreditkort, foregår betalingen via HolidayPhones betalingspartner DIBS i samarbejde med SEB Euroline, for at garantere en sikker betaling. DIBS er PCI certificeret i henhold til VISA og MasterCard standarder. HolidayPhone lagrer ingen kreditkortsoplysninger.

5.3 Betaling kan også ske via bankgiro 622-3770 med angivelse af bestillingsnummer. Overførslen tager normalt kun en arbejdsdag, og Brugerens bestilling behandles, så snart betalingen er modtaget.

5.4 På HolidayPhones hjemmeside vises priser for opkald i udlandet på grundlag af oplysninger fra teleudbydere som HolidayPhone samarbejder med. HolidayPhone reserverer sig for fejl i priser, og at teleudbyderen kan ændre takster uden at underrette HolidayPhone. HolidayPhone tilstræber til enhver tid at oplyse om så præcise oplysninger som muligt, på grundlag af oplysninger fra teleudbyderne. Brugeren skal være opmærksom på, at nogle af opkaldstaksterne trækker penge fra Brugerens taletidssaldo, når Brugeren foretager opkald i udlandet, hvor man også skal betale udenlandsk moms, såsom i Thailand, hvor 7% Moms bliver fratrukket direkte fra taletidssaldoen.

6. Håndtering af personoplysninger

6.1 HolidayPhone behandler personoplysninger, der er indsamlet fra Brugeren (navn, adresse, telefonnummer) ved bestilling af Tjeneste i overensstemmelse med lov om personoplysninger (1998: 204) og anden gældende lovgivning. HolidayPhone er dataansvarlig for disse personoplysninger, og behandler dem så Brugeren kan bruge Tjenesten, samt at HolidayPhone at opfylde og administrere kontrakter og forpligtelser.

6.2 HolidayPhone har ret til at bruge oplysninger om Brugere og indkøbsvaner til kommerciel efterberetning, såsom statistisk analyse og målrettet markedsføring til brugere via e-mail, sms og andre midler. HolidayPhone har også ret til at videregive sådanne oplysninger til sine partnere til dette formål. Som Bruger har du mulighed for, i forbindelse med udsendelse af marketing, at afvise fremtidige forsendelser.

6.3 Ved accept af disse Vilkår og Betingelser før brug af Tjenesten, accepterer Brugeren, at behandling af personoplysninger sker i henhold til ovenstående. Samtykket omfatter også behandling af personoplysninger via internettet, herunder deres overførsel til tredjelande uden for EU. Ved at give besked til HolidayPhones kundeservice (via support@HolidayPhone.com), kan Brugeren anmode om, at personoplysninger om Brugeren kan korrigeres. Brugeren har også ret til at kontakte HolidayPhones kundeservice en gang om året, og få oplysninger om hvordan Brugerens personoplysninger bliver behandlet.

7. Sigt og opsigelse

7.1 Aftaler om levering af Tjenesten, herunder disse vilkår og betingelser, anvendes fra HolidayPhones ordrebekræftelse, og indtil den er tilendebragt. Ved ny bestilling, bliver en ny aftale indgået.

7.2 Hver part har ret til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning ved modpartens væsentlige misligholdelse af aftalen, hvis dette ikke afhjælpes inden for tredive (30) dage efter varsel til den anden part af misligholdelsen.

8. Ansvarsfraskrivelse

8.1 HolidayPhones ansvar over for Brugeren er begrænset pr bestilling af Tjenesten til det samlede beløb, Brugeren har betalt for denne service. HolidayPhone er ikke ansvarlig for tabt fortjeneste, besparelser eller andre indirekte skader eller tab. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke for forsæt eller grov uagtsomhed, eller andet fastsat ved ufravigelig lov.

8.2 Brugeren skal, for ikke at miste deres ret til erstatning, indgive et erstatningskrav til HolidayPhone inden for en rimelig tid fra, når brugeren bliver opmærksom på eller burde have været bekendt med de omstændigheder, som påstanden om erstatning er baseret senest inden en på (1 ) år fra hjemrejsedato angivet ved bestilling af Tjenesten.

9. Force majeure

9.1 Hvis HolidayPhone forhindres i at opfylde deres forpligtelser i henhold til disse betingelser grundet af omstændigheder HolidayPhone ikke har kontrol over, og at HolidayPhone ikke med rimelighed kunne have forudset, og hvis HolidayPhone ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet, herunder men ikke begrænset til almindelige arbejdsmarkedskonflikter, krig, terrorangreb, brand, naturkatastrofer, ændringer i lovgivningen, statslig indgriben og fejl eller forsinkelser i ydelser fra underleverandører på grund af omstændigheder, vi har angivet, betragtes dette som begrundelse for udsættelse af tidspunktet for udførelsen og fritagelse for straf. Hvis omstændigheden varer mere end to måneder, har både HolidayPhone brugeren ret til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning uden straf.

10. Diverse

10.1 Meddelelser, opsigeler og anden kommunikation i henhold til disse Vilkår og Betingelser, skal ske via e-mail eller post.

10.2 HolidayPhone har ret til enhver tid at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser, til virksomheder inden for samme koncern. HolidayPhone har også altid ret til at overdrage krav om betaling til factoring virksomheder, inkassobureauer eller lignende.

11. Konfliktløsning og lovvalg

Tvister, der opstår på baggrund af disse Vilkår og Betingelser, skal afgøres i almindelige domstole under Indis lov.